Καθορισμός περιπτώσεων του ιού Chikungunya για παρακολούθηση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (European Centre for Disease Prevention and Control-ECDC) προτείνει τα ακόλουθα κριτήρια για τη διάγνωση του ιού Chikungunya:

  • Κλινικά κριτήρια: οξεία εμφάνιση πυρετού >38,5°C και σοβαροί πόνοι στις αρθρώσεις που δεν αποδίδονται σε άλλες παθήσεις
  • Επιδημιολογικά κριτήρια: διαμονή ή επίσκεψη σε επιδημικούς χώρους, αναφορά μετάδοσης εντός 15 ημερών πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων
  • Εργαστηριακά κριτήρια: τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις κατά την οξεία φάση:
  • απομόνωση ιού
  • παρουσία ιικού RNA μέσω RT-PCR
  • παρουσία συγκεκριμένων αντισωμάτων IgM/IgG ιού σε ένα συλλεγμένο δείγμα ορού
  • ορομετατροπή σε συγκεκριμένα για τον ιό αντισώματα σε δείγματα που συλλέχθηκαν με χρονική διαφορά τουλάχιστον μίας έως τριών εβδομάδων

Βάσει των παραπάνω, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες περιπτώσεων πιθανός φορέας, εν δυνάμει φορέας και επιβεβαιωμένος φορέας.

Εργαστηριακός έλεγχος για τον ιό Chikungunya στην Ελλάδα γίνεται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών πυρετών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η έγκαιρη διάγνωση και δήλωση των κρουσμάτων αυτών των νόσων έχει ιδιαίτερη σημασία για την άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης τους, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση των ασθενών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόγνωσή τους. Σε χώρες όπου εμφανίζεται ο μολυσματικός φορέας (Aedes), είναι ουσιώδης η έγκαιρη διάγνωση του ιού για την ταχεία εφαρμογή μέτρων ελέγχου του μολυσματικού φορέα στο περιβάλλον διαγνωσμένων περιστατικών.

ecdcch

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική μελέτη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (European Centre for Disease Prevention and Control- ECDC)

Σύνταξη κειμένου:

Μαρία Νιζάμη
Φοιτήτρια Ιατρικού τμήματος Ιατρικής
σχολής Παν/μίου Πατρών, πτυχιούχος
Δημόσιας Υγείας
Email:mnizami21@hotmail.com

 

Share.