Άρθρα – Κείμενα

Γενικές γνώσεις σχετικά με τα κουνούπια

Ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus).

  • Παρουσία του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης στην Ελλάδα. Αναρτημένο σε https://www.conops.gr/asian-tiger-greece/
  • Υγειονομική σημασία του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης. Αναρτημένο σε https://www.conops.gr/public-health-tiger/
  • Η τεχνική της εξαπόλυσης στείρων εντόμων (Sterile Insect Technique – SIT) έναντι του Aedes albopictus. https://www.conops.gr/sit-technique/
  • Μέθοδος πόρτα – πόρτα. https://www.conops.gr/door-to-door/