Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) είναι ένας κοινωφελής ερευνητικός φορέας, που ιδρύθηκε έχοντας ως κύριο σκοπό την προστασία του φυτικού κεφαλαίου της χώρας. Το Ινστιτούτο σήμερα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα Εθνικά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας της χώρας μας και συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών που αφορούν στα αντικείμενα της Φυτοϋγείας, της Φυτοπροστασίας, της Ασφάλειας και Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων. Κύρια δραστηριότητα του Μ.Φ.Ι. είναι η πραγματοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο τη συνεχή προστασία και αναβάθμιση της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, προτείνοντας ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ειδικότερα για  την προστασία της δημόσιας υγείας από τα κουνούπια οι επιστημονικές δραστηριότητες του ΜΦΙ αποσκοπούν στην έρευνα του προβλήματος των κουνουπιών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας και το σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισής τους καθώς και στη μελέτη της αποτελεσματικότητας νέων σκευασμάτων φυσικής προέλευσης με ελκυστική, απωθητική ή εντομοκτόνο δράση. Παράλληλα, πραγματοποιούνται μελέτες με στόχο την παρακολούθηση της παρουσίας και εξάπλωσης για τη χώρα μας νέων για τη χώρα μας ειδών κουνουπιών (π.χ. Aedes albopictus – ασιατικό κουνούπι τίγρης) με σημαντική υγειονομική σημασία (διαβιβαστές νοσημάτων) με παράλληλη μελέτη της βιο-οικολογίας και των μεθόδων αντιμετώπισής τους.

Στο Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας πραγματοποιείται έρευνα επί της μορφολογίας, μορφομετρίας, συστηματικής, φυλογενέσεως, βιοποικιλότητας, ζωογεωγραφίας, χωροχρονικής κατανομής, βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς διαφόρων ζωικών οργανισμών (εντόμων, ακάρεων και νηματωδών σκωλήκων) οικονομικής σημασίας. To  τμήμα συντονίζει την υλοποίηση του προγράμματος των συστηματικών επισήμων Επισκοπήσεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευομένων ζωνών στην χώρα μας από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Τμήμα συμβάλλει στην επιτυχή φυτοπροστασία των καλλιεργειών της χώρας από επιζήμιους ζωικούς οργανισμούς με την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. Διατηρούνται εκτροφές σημαντικών ειδών εντόμων, ακάρεων και νηματωδών σκωλήκων προς πειραματισμό. Σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος είναι η υλοποίηση διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων (πχ LIFE+, FP-7, Hellenic Aid, ΓΓΕΤ) καθώς επίσης και συνεργασία με τη βιομηχανία (BASF, ΒΙΟΡΥΛ, Provipax, Madras κτλ). Ερευνητές του τμήματος συμμετέχουν ως ειδικοί σε ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστασίας Φυτών (European and Mediterranean Plant Protection Organization-EPPO) πάνω σε θέματα διαδικασίας ανάλυσης επικινδυνότητας επιβλαβών οργανισμών (Pest Risk Analysis). Τα αποτελέσματα της έρευνας του Τμήματος δημοσιεύονται σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και παρουσιάζονται σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

bpi_logo
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης
Διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 8, 14561, Κηφισιά, Ελλάδα
Tηλ: +30 210 8180248
Fax: :+30-10-8077506
E-mail: a.michaelakis@bpi.gr
Web Page: www.bpi.gr