Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr
Υπουργείο Υγείας http://www.moh.gov.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής http://www.ypeka.gr
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων http://www.keelpno.gr
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη)
http://www.euro.who.int/en/home
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας http://www.who.int/en/
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων http://www.ecdc.europa.eu/
Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταπολέμησης Κουνουπιών http://emca-online.eu/
LIFE+ http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm