Τοπική Μονάδα Υγείας-Ραβέννα (Ιταλία)

H Τοπική Μονάδα Υγείας της Ραβέννας ιδρύθηκε με ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Emillia Romagna, στις 7/6/1994.

H Τοπική Μονάδα Υγείας της Ραβέννας συνεισφέρει στο έργο των Υπηρεσιών Υγείας της Περιφέρειας Emillia Romagna για την προώθηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Εφαρμόζει σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη καινοτομιών τόσο σε τεχνολογικό όσο και οργανωτικό επίπεδο. Κύριος στόχο η διατήρηση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα, το Δημόσιο Τμήμα Υγείας είναι υπεύθυνο για την πρόληψη στο πεδίο της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της ασφάλειας και προστασίας των τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπλέον δραστηριότητες της Τοπικής Μονάδας Υγείας της Ραβέννας μπορείτε να επισκεφτείτε την αγγλική ή/και ιταλική περιγραφή.


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Dr Diana Venturini
Διεύθυνση: Via Fiume Montone Abbandonato, 134 . 48121, Ravenna, Italy
Tel.: +39 0544 286856
Fax: +39 0544 286875
E-mail: diana.venturini@ausl.ra.it
Web Page: www.ausl.ra.it