Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΠΑ) ιδρύθηκε το 1920, με κύριο αντικείμενο την εκπαίδευση και έρευνα σε όλα τα πεδία των Γεωπονικών Επιστημών. Στο πρόγραμμα CONOPS συμμετέχει με την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Σέρκο Χαρουτουνιάν (Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής) του Τμήματος «Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών».

Εκτός από το έργο CONOPS, η ερευνητική ομάδα του καθ. Χαρουτουνιάν έχει υλποιήσει –ως συντονιστής– δυο περιβαλλοντικά προγράμματα LIFE, το CALCHAS που αφορούσε τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών (LIFE08/ENV/GR/000558) και το DIONYSOS για τη διαχείριση-αξιοποίηση των οινοποιητικών αποβλήτων (LIFE03/ENV/GR/000223), το οποίο βραβεύτηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα πέντε καλύτερα περιβαλλοντικά έργα της ΕΕ. http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestenv08.pdf

Σήμερα, εκτός από το έργο CONOPS, η ερευνητική ομάδα του ΓΠΑ συμμετέχει και στην υλοποίηση του προγράμματος για την κλιματική αλλαγή LIFE CLIMATREE που αφορά την καταγραφή και παρακολούθηση της δέσμευσης του CO2 από δενδρώδεις καλλιέργειες (LIFE14/CCM/GR/000635). Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ερευνητική αυτή ομάδα ήταν η πρώτη διεθνώς που πέτυχε την ολική σύνθεση του φυσικού προϊόντος (+)-προσοφυλλίνη (Tetrahedron Lett. 1999, 40, 6869).

Αναλυτικότερα η ομάδα του ΓΠΑ δραστηριοποιείται ερευνητικά στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων: Απομόνωση-αξιοποίηση-χρήσεις βιοδραστικών μορίων από ενδημικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας
  • Περιβάλλον: Διαχείριση-αξιοποίηση υποπροϊόντων-αποβλήτων των γεωργικών βιομηχανιών και διεργασιών
  • Ποιότητα και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων: Μελέτη – ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων και κατοχύρωση παραδοσιακών ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
  • Εφαρμογές της χημείας στη βιο-ιατρική έρευνα: Καταπολέμηση της οστεοπόρωσης και των ορμονοεξαρτώμενων γυναικολογικών καρκίνων, έλεγχος της αγγειογέννεσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Καθηγητής Σέρκο Α. Χαρουτουνιάν,
Διεύθυνση: Ιερά οδός 75, Αθήνα 11855
Τηλ: +30 201 529 4247 (γρ), +30 210 529 4246 (εργ)
E-mail: sehar@aua.gr
Web page: www.aua.gr