Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Emilia Romagna (Ιταλία)

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας της Emilia Romagna συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα που αφορούν στην πρόληψη ασθενειών και την προάσπιση της υγείας, τα οποία εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο από τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες υγείας των Τοπικών Μονάδων Υγείας.

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας της Emilia Romagna έχει ως κύρια αντικείμενα:

  • Την πρόληψη μεταδοτικών και μη ασθενειών
  • Την ασφάλεια και πρόληψη των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας
  • Την εποπτεία και τον έλεγχο των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, από τη μόλυνση του περιβάλλοντος (π.χ. ρύπανση αέρα και διαχείριση αποβλήτων)

Ειδικότερα για θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο ασθενειών που μεταδίδονται μέσω φορέων (π.χ. κουνούπια)  το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας της Emilia Romagna δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Συστηματική εντομολογική επιτήρηση των αρθροπόδων-φορέων που υπάρχουν στην περιοχή
  • Αναζήτηση για παθογόνους οργανισμούς τόσο σε εντομολογικά και κτηνιατρικά δείγματα όσο και σε δείγματα που προέρχονται από ανθρώπους
  • Διάχυση των κατευθυντήριων γραμμών για τους δήμους που εμπλέκονται στον έλεγχο φορέων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπλέον δραστηριότητες το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας της Emilia Romagna μπορείτε να επισκεφτείτε την αγγλική ή/και ιταλική περιγραφή.


Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Paola Angelini
Διεύθυνση: Viale Aldo Moro 21, 40127 Bologna (BO), Italy
Tel: +39-051-5277024
Fax:+39-051-5277063
E-mail: pangelini@regione.emilia-romagna.it
Web page: http://www.saluter.it