Διαδικτυακή Πύλη για το Πρόγραμμα «Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής»

Καταγραφή των περιοχών της Aττικής με παρουσία κουνουπιών του γένους Ανωφελών

Ασιάτικο κουνούπι τίγρης: Έναρξης δραστηριότητας για το 2022

Culex pipiens (κοινό κουνούπι): Χειμερινή δραστηριότητα για το 2022

Κουνούπια Αττικής


Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης των κουνουπιών στα κοιμητήρια (Management plans for Cemeteries_2022)


Ενημερωτικές Πύλες