Διαδικτυακή Πύλη για το Πρόγραμμα «Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής»

"Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής"

Το παρόν έργο στοχεύει στη συνεχή εντομολογική επιτήρηση και έρευνα στην Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την παραγωγή αξιόπιστων και χρήσιμων δεδομένων, τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των κουνουπιών (Δήμοι, Περιφέρεια, Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου κ.τ.λ.). Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων, απαραίτητων για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των πληθυσμών κουνουπιών στις περιοχές που υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής. Επιπλέον, τα ιστορικά δεδομένα επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης, καθώς και τα δεδομένα εποχικής διακύμανσης των κουνουπιών που παράγονται στο πρόγραμμα, αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ορθή διαχείριση, στοχεύοντας σε έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση, εποχιακά ή/και σε περιπτώσεις έξαρσης των πληθυσμών των κουνουπιών. Το συγκεκριμένο έργο επικεντρώνεται σε 7 Περιφερειακές Ενότητες: α) Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, β) Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, γ) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, δ) Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε) Π.Ε. Πειραιώς, στ) Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και ζ) Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Παράλληλα συνεργάζεται και με την Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων με έμφαση στη συλλογή εντομολογικών δεδομένων στα νησιά της Περ. Αττικής (Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Ύδρα).

This project aims to ensure continuous entomological surveillance and research in the Attica Region to produce reliable and useful data, which will be immediately available to the relevant authorities involved in mosquito management (Municipalities, Regional Authorities, Health Control Directorates, etc.). The project's objective is to collect scientific data critical for the designing and implementation of an integrated mosquito population management program for the areas administratively within the Attica Region. Historical data from epidemiological and entomological surveillance, along with seasonal mosquito fluctuation data produced by the current project, serve as fundamental tools for proper management. These tools aim to facilitate timely and effective interventions, both seasonally and in cases of mosquito population outbreaks. This project focuses on seven Regional Units: a) Northern Sector of Athens, b) Western Sector of Athens, c) Central Sector of Athens, d) Southern Sector of Athens, e) Piraeus, f) Eastern Attica, and g) Western Attica. Additionally, it collaborates with the Piraeus and Islands Regional Unit, with an emphasis on collecting entomological data from the islands of the Attica Region (Agistri, Aegina, Kythira, Poros, Salamis, Spetses, Hydra).

Καταγραφή των περιοχών της Aττικής με παρουσία κουνουπιών του γένους Ανωφελών

Ασιάτικο κουνούπι τίγρης: Έναρξης δραστηριότητας για το 2022

Culex pipiens (κοινό κουνούπι): Χειμερινή δραστηριότητα για το 2022

Κουνούπια Αττικής

Ημερίδα  "Κουνούπια: νέα δεδομένα και προκλήσεις στην αντιμετώπισή τους"

Στο πλαίσιο των έργων «Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής» και «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών» [ΤΑΕΔΚ-06173, με ακρωνύμιο “moSquITo”, https://www.mosquitosit.gr], το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο διοργάνωσε την ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Κουνούπια: νέα δεδομένα και προκλήσεις στη αντιμετώπισή τους».
Η συγκεκριμένη ημερίδα, είχε ως στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας των παραπάνω έργων και την σημασία τους αναφορικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των κουνουπιών-διαβιβαστών. Ομιλητές στην ημερίδα ήταν εκπρόσωποι από υπουργεία και φορείς της χώρας μας με αναγνωρισμένο έργο στη διαχείριση των κουνουπιών και των ασθενειών που αυτά μεταδίδουν. Για το λόγο αυτό προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν την ημερίδα όλοι οι φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τη διαχείριση των κουνουπιών στην Ελλάδα. Η ημερίδα διεξήχθη την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα και την παρακολούθησαν 300 άτομα.
Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα (Χαιρετισμοί και Ομιλίες) και να δείτε το σχετικό υλικό (πρόσκληση, πρόγραμμα, αφίσα, φωτογραφίες) πατήστε εδώ


Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης των κουνουπιών στα κοιμητήρια (Management plans for Cemeteries_2022)

Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) στο πλαίσιο του προγράμματος "Infectious Disease decision-support tools and Alert systems to build climate Resilience to emerging health Threats (IDAlert)", σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών που εφαρμόζεται.

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Infectious Disease decision-support tools and Alert systems to build climate Resilience to emerging health Threats (IDAlert)" και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποιήθηκε η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο), με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους. Σκοπός του είναι η περιγραφή των διαδικασιών της ολοκληρωμένης διαχείρισης και των πρακτικών, των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε στις περιοχές των Δήμων Μαραθώνα, Ψάθας και Αθηναίων. Στόχος είναι η κατανόηση των δραστηριοτήτων αυτών, από τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύ κοινό.
Για να παρακολουθήσετε το βίντεο με ελληνικούς ή αγγλικούς υποτίτλους, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους.


Ενημερωτικές Πύλες