Αξιολόγηση του κινδύνου για έξαρση των ιών Chikungunya και Δάγκειου πυρετού 2 στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του έργου LIFE CONOPS, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) σε συνεργασία με το Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia Edell’ Emilia Romagna (IZSLER-Reggio Emilia Romagna) και το Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze Microbiologiche – CRREM (Μπολόνια) καιτο ιατρικό και κτηνιατρικό Εργαστήριο BSL3 του Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” πραγματοποίησε μια εργαστηριακή μελέτη σχετικά με την ικανότητα διαβίβασης του ιού Chikungunya (CHIKV E1A226V) καθώς και του ιού του Δάγκειου πυρετού 2 (DENV 2) από κουνούπια του είδους Aedes albopictus που προέρχονταν από εγκατεστημένο πληθυσμό στην Ελλάδα. (εικ. 1). Το είδος αυτό είναι γνωστό και ως Ασιατικό κουνούπι τίγρης και οι εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαίωσαν την ικανότητα διαβίβασης των CHIKV E1A226V και DENV 2 από το ελληνικό στέλεχος. Ειδικότερα βρέθηκε ότι ο ρυθμός προσβολής ήταν παρόμοιος με εκείνο που μετρήθηκε για κουνούπια του είδους Ae. albopictus που συλλέχθηκαν στην Camargue (Γαλλία) καθώς και για κουνούπια του ίδιου είδους που συλλέχθηκε στην Emilia Romagna (Ιταλία), μετά το ξέσπασμα του ιού Chikungunya το 2007. Σε συμφωνία με τα ευρήματα από άλλες παρόμοιες έρευνες, η πιθανότητα μετάδοσης για το DENV 2 ήταν χαμηλότερη από ό, τι για το CHIKV E1A226V, αλλά και στις δύο περιπτώσεις δεν ήταν αμελητέα.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν για άλλη μία φορά τη σημασία της εντομολογικής έρευνας για τα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών (Invasive Mosquito species–IMS), προκειμένου να είμαστε σε εγρήγορση σχετικά με την εμφάνιση ευνοϊκών συνθηκών για πιθανή έξαρση ασθενειών.

(Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την πλήρη εργασία στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας του LIFE CONOPS)

aedeslab

Εικόνα 1. Το Ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) και οι κλωβοί για τις εργαστηριακές δοκιμές

 

Share.