Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών – 2015

Η εγκύκλιος που εκδίδεται κάθε χρόνο από την Γεν. Δ/νση  Δημ. Υγείας & Υπ. Υγείας και αφορά στην καταπολέμηση των κουνουπιών (στην εγκύκλιο αυτή υπάρχει και αναλυτική λίστα των εγκεκριμένων σκευασμάτων):

Δείτε σχετικά

Επίσης δείτε τις εγκυκλίους που αφορούν στην «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών»

http://wwww.minagric.gr/greek/data/Akmaia_ULV_koynoypia_2015.pdf

http://wwww.minagric.gr/greek/data/pronymfes_koynoypia_2015.pdf

Share.