Σχέδιο Διαχείρισης για το Aedes albopictus στην Ευρώπη

Στα πλαίσια του έργου LIFE CONOPS δημιουργήθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης για το χωροκατακτητικό είδος κουνουπιού (IMS), Aedes albopictus, «Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης», το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το παρόν Σχέδιο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Travel Medicine and Infectious Disease και συμμετείχαν 25 ειδικοί επιστήμονες από 16 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ισπανία, Γερμανία, Ρουμανία, Κροατία, Γαλλία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ολλανδία, Κύπρος και Αλβανία). Τον συντονισμό της συγγραφής είχαν ο Δρ Α. Μιχαηλάκης (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, συντονιστής του έργου LIFE CONOPS) και o Dr R. Bellini (Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli”). Το Σχέδιο Διαχείρισης έχει δομηθεί ως μια ολοκληρωμένη πρακτική ενεργειών δράσης και αναμένεται ότι θα αποτελέσει οδηγό για τις Ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές στην πρόληψη και αντιμετώπιση του Aedes albopictus.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Travel Medicine and Infectious Disease (https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101691) ενώ ο αναλυτικός οδηγός για το Σχέδιο Διαχείρισης στα ελληνικά είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα https://www.conops.gr/management-plans/.

Share.