Δραστηριότητες δικτύωσης με το Έργο LOVCEN

Το έργο LIFE CONOPS αντάλλαξε πληροφορίες και δεδομένα με το σχετικό έργο LOVCEN, με τίτλο «Surveillance of invasive and native mosquito vectors and pathogens they transmit in Montenegro”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου LOVCEN εδώ.

Share.