Συμμετοχή του LIFE CONOPS στην «Έκθεση Καινοτομίας» που διοργάνωσε το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) διοργάνωσε την εναρκτήρια εκδήλωση του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»).
Παράλληλα, έγιναν και τα εγκαίνια της «Έκθεσης Καινοτομίας» που διοργάνωσε το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με στόχο την ανάδειξη της καινοτόμου έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των Ακαδημαϊκών φορέων και του παραγωγικού ιστού της χώρας. Το θεματικό πλαίσιο της έκθεσης καθορίζεται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του «Ορίζοντα 2020».
Το LIFE CONOPS συμμετείχε στην έκθεση αυτή δίνοντας πληροφορίες στους επισκέπτες για το πρόβλημα των χωροκατακτητικών κουνουπιών και την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τις δράσεις του έργου.

Ευχαριστίες για την οργάνωση της συμμετοχής.
Για την συμμετοχή του LIFE CONOPS στην έκθεση ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά των κυρίων Β. Καποθανάση και Α. Καραδήμα.

Share.