Τα Βιοκτόνα προϊόντα στην Ελλάδα. Ο Κανονισμός 528/2012 περί βιοκτόνων προϊόντων, μια βασική προσέγγιση.

Ένα χρήσιμο άρθρο για τα Βιοκτόνα προϊόντα στην Ελλάδα από τον Αθανάσιο Ζούνο, Γεωπόνο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στον ΑγροΤύπο (Δείτε το άρθρο).

Share.