Συμμετοχή του LIFE CONOPS στην Ημερίδα LIFE Climate Action Workshop

Το έργο LIFE CONOPS θα συμμετάσχει στην Ημερίδα LIFE Climate Action Workshop στις 12 Ιουνίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το φυλλάδιο και το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Share.