Πάντειο Πανεπιστήμιο – ΙΑΠΑΔ

Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ)

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πάντειου Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια του ΙΑΠΑΔ, λειτουργεί η επιστημονική ομάδα Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (EESD), η οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
  • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
  • Τιμολόγηση και Κοστολόγηση Φυσικών Πόρων
  • Διαχείριση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Μεταφορών
  • Ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων για Περιβαλλοντική Διαχείριση
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Βιο-οικονομική Θεωρία

Η Επιστημονική ομάδα έχει υλοποιήσει πρόσφατα:

  • Σχέδια Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (2012- 2013):

– Παραδοτέο 1.3 Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
– Παραδοτέο 1.4. Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
– Παραδοτέο 1.3 Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας
– Παραδοτέο 1.4. Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

  • «Έρευνα για τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας» Πρόγραμμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009-2012.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με κριτές


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μπίθας Κώστας
Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 14, 17671, Καλλιθέα-Αθήνα, Ελλάδα
Tel: +30 210 9247450
Fax: +30 210 9248781
E-mail:kbithas@eesd.gr
EESD Web Page: www.eesd.gr
UEHR Web Page: www.uehr.gr