Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου CONOPS

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου CONOPS, πραγματοποιήθηκε στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2013, στην Αθήνα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των 10 εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (6 από την Ελλάδα, 4 από Ιταλία). Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ Α. Μιχαηλάκης από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) και συμμετέχουν Ινστιτούτα, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιοι φορείς από Ελλάδα και Ιταλία. Αναλυτικότερα, από την Ελλάδα οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού-Πάντειο Πανεπιστήμιο και οι εταιρείες ONEX (Hellenic-services Provision Private Company-Security Systems) και TERRA NOVA Environmental Engineering Consultancy Ltd. Αντίστοιχα από την Ιταλία συμμετέχουν η Azienda Sanitaria Locale Cesena, η Azienda Unita Sanitaria Locale Ravenna, το CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE “G.NICOLI” S.R.L., και η Regione Emilia – Romanga – Public Health Service. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 1ης ημέρας, οι εταίροι παρουσίασαν συνοπτικά το έργο και τις δράσεις του οργανισμού που εκπροσωπούν, όπως επίσης το ρόλο τους στο έργο του CONOPS. Οι στόχοι, τα αντικείμενα, οι δράσεις καθώς και τα παραδοτέα του έργου παρουσιάστηκαν από το Συντονιστή του προγράμματος, τα οποία στη συνέχεια συζητήθηκαν εκτενώς μεταξύ των εταίρων. Τη 2η μέρα της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του προγράμματος, στις διαδικασίες λειτουργίας του Έργου, στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών και στις ενέργειες διάχυσης της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων του Έργου. Στο τέλος της συνάντησης και μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων, προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας.

Agenda of kick-off meeting

Share.